Брой 51, 24 декември 1999 г.

Културен коктейл
Поглед назад към това, което предстои
Важна КултураКоледен разказ, Антони Георгиев
Екип на Култура разговаря с художника Павел Койчев
Българската поезия през годината, Марин Бодаков
Филмът Стъклени топчета, Карин Янакиева
Моят театър и техният театър, Аве Иванова