Брой 50, 17 декември 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
Писма от Ню Йорк, Диана Попова
БНТ: криворазбраната етикеция, Митко Новков

Конференция за Хабермас в София, Боян Знеполски
Никола Георгиев - с поезия по политиците, Борис Николов
Конференцията на ПЕН в Охрид, Невена Стефанова
10 точки за градоустройството, Ориол Боигас
Разговор с режисьора Отар Йоселиани
Разговор с хореографите Люк Буи и Александра Ферари
Спасяването на Централната минерална баня в София