Брой 49, 10 декември 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Евгения Иванова за избора на Родопите


Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Спектакли, без които можем, Аве Иванова (театър)
Писма от Ню Йорк, Диана Попова
Побеждаване на победителя, Митко Новков

Художеството и неговата продажба, Борис Данаилов
Киномания '99, Антония Ковачева
Конгресът на социолозите, Мирослава Георгиева

Дни на младата режисура - Ловеч '99:
За мига на срещата, Мирослава Тодорова
Моят и техният театър, Асен Константинов

In memoriam - Христо Нейков