Брой 45, 12 ноември 1999 г.

Културен коктейл

1989-1999:
В културни факти
В частни равносметки на Култура
В публични мечтания и разочарования
Нови видове в културната фауна
Възход и падение, Георги