Брой 44, 5 ноември 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
На един дъх, Йордан Рупчев (джаз)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Скрито-открито в БНТ, Митко Новков


Кръволока, Невена Стефанова
Разговор с Антонин Лим
Разговор с Драгомир Йосифов
Неигралното кино в Пловдив, Геновева Димитрова
Книгата във Франкфурт, Саня Табакова
Фестивалът в Манхайм, Неда Крънзова-Станимирова
Благоприятната Господня година, Георги