Брой 42, 22 октомври1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Журналистическа Култура

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
БНТ-социологията, Митко Новков

Мисли между два вота, Андрей Иванов
24-а Златна ракла, Геновева Димитрова
Разговор с рекламиста Стефан Серезлиев
Маестро Асен Найеднов за себе си, Вера Найденова

Есенният салон в Пловдив:
Художникът - човек на своето време, Светла Москова
Бележка по термините, Диана Попова