Брой 39, 1 октомври1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Нищетата на политическото ни, Митко Новков

Скандалът в Ловеч като неизползваем шанс, Христо Буцев
Ударите на НАТО и душата на Балканите, Ивайло Знеполски
Дечко Узунов като обект, Ирина Генова
Анастас Петров - мисионерът, Маргарита Михайлова
Социология на науката, Румен Даскалов
След Европейския месец на културата, Олга Милчева
56-ата Мостра на киното във Венеция, Соня Александрова
Световната литература на Гьоте, Гизела Хенкман