Брой 37, 17 септември 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Фестивална Култура

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)

Как поетите ходихме в Струга, Румен Леонидов
Новото суеверие, Митко Новков
Пояснения, Румен Даскалов
Чистият Вермахт, Клаус-Лудвиг Баадер


In memoriam - Яняки Петров