Културен коктейл

Честито! - Тодор Колев на 60 г.

Събарянето на мавзолея:
Репортаж на Диана Попова
Коментар на арх. Емил Попов

Вазова театрална седмица, Надежда Тихова
Бургаският блус фест, Клер Леви
Спектакъл за Висоцки, Патриция Николова
За Враца и съкровището, Тодорка Каменова
Скици от Дъблин, Рая Заимова и Николай Аретов
Балкански фестивал Театър за мир - Разград '99
Пловдивските есенни изложби

Електронна поща:
Дискусия в Интернет, Лазарин Лазаров
За Българския дебат, Христо Буцев