Брой 30, 30 юли 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Вкусът на удоволствието, Митко Новков

Размишления върху следвоенна Югославия, Стефан Попов
Извадки от бележника, Невена Стефанова
Новата книга на Никола Георгиев, Амелия Личева
Що е Средновековната българска държава, Иван Билярски
Хамлет на Некрошюс, Димитър Чернев
Разговор с Тибетски сърца
БАН с/у Лазарин Лазаров
Да искаш да живееш, Джеймс Брейв Уолф