Брой 29, 23 юли 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Кино Култура


Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)

Преследването на неформалите 1988-89, Александър Андреев
Разговор с композитора Димитър Тъпков
Паметникът на лъже-Света София, Георги
Разговор с писателя Гюнтер Грас
Победа, Жерминал Чивиков
Демо ТВ: комунална разговорка, Митко Новков