Брой 28, 16 юли 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)

Димитровград
Класиката като авангард, Диана Попова
Венеция
Авангардът като класика, Илина Коралова

Постиндустриалното
Обществото на знанието, Георги Фотев
Илюзии и реалност, Иван Евтимов

Безкраят на историята, Петър Увалиев
Фестивалът Musica nova, Росица Драганова
Часът на Иконата в ефира, Александра Свиридова
Теория вместо романи, Йорг Лау