Брой 26, 2 юли 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Театрална Култура

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Около мавзолея
Кому пречи мавзолеят, Павел Попов
Конкурсът от 1990 г., Христо Буцев

За България във Венеция с Яра Бубнова и Недко Солаков
Хореографско училище ли?, Маргарита Михайлова
История на Сърбия от Кръстьо Манчев, Милко Лалков
Разговор с холандския режисьор Йос Стелинг