Брой 25, 25 юни 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Американският и австралийски
митрополит Йосиф пред Култура

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Разговор с кинорежисьора Горан Паскалевич
За БАН и за българската наука, Лазарин Лазаров
Конкурсът Панчо Владигеров, Евгени Павлов
Театралният фестивал Контакт'99, Виолета Дечева
Журналистиката - поглед от Дюрнщайн, Ирина Илиева
Фотографии от Ман Рей в София
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Конституционният съд по БНТ, Митко Новков