Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Честване на Дечко Узунов в Казанлък
Изложба на сценографа Стефан Савов, Христо Градечлиев
Ретроспективна изложба на Георги Тодоров, Христи Стоилчева
Телевизията: гледки от застоя, Митко Новков
Софийски музикални седмици, Боянка Арнаудова
Международен театрален фестивал Варненско лято '99
Одобрените проекти от конкурса по програма ФАР