Брой 22, 4 юни 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Андрей Райчев и Иван Кръстев в диспут за войната

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Европейски месец на културата - Пловдив '99:
Откриването, Боянка Арнаудова
Разговор с композитора Майкъл Наймън

Пролетният панаир на книгата, Амелия Личева
Разговор за театралния фестивал Враца'99
Le Monde и Liberation за Кан '99

In memoriam - проф. Пейо Бербенлиев