Брой 20, 21 май 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Академична Култура

Войната
Тайнственият товар на православието, Юлия Кръстева
За постнационалната война, Улрих Бек
Писмо от Михаил Неделчев
Съпоставки, Ангел Ангелов
Достатъчният свят, Еми Барух

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Разговор с академик Дмитрий Лихачов
Нова българска музика '99, Наталия Илиева
Биографията на един арт-институт, Десислава Димова
Оазиси на другото кино, Деян Статулов