Брой 18, 7 май 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Дионисиева Културa

Войната
Декларация за войната в Югославия
Отворено писмо до Михаил Неделчев, Христо Буцев
Декларация на югославски интелектуалци
Читателско писмо за Тайният "Анекс Б"
Отговор на Жерминал Чивиков
Назад към началото на века, Дьорд Конрад
Балкански военни сюжети, Жерминал Чивиков

От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Общо събрание на СБХ, Диана Попова
Разговор с радиожурналиста Петър Волгин
Поклон пред Дюк, Йордан Рупчев

In memoriam - Тодор Стоянов