Брой 17, 30 април 1999 г.

Културен коктейл
Актуална Културa

Вградени ноти, Екатиерина Дочева (музикални записи)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Разговор с Пламен Джуров
ppIANISSIMO ’99, Росица Драганова
Банианите на Оризе, Цветанка Еленкова