Брой 15, 16 април 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Староплакатна Културa

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Войната и мирът, Христо Буцев
Тайният Анекс Б, Жерминал Чивиков
Етнострахове - спомени от бъдещето, Светлана Иванова
Сборникът Meshmbria, Георги Каприев
Читалищата - резултат от допинга, Любен Русков
Модата Яначек, Мария Костакева