Брой 15, 16 април 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Панаирна Културa

Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)

Новият пасианс, Антоний Тодоров
Държавата и българското кино, Радослав Спасов
Разговор с режисьора Ян Сверак
Берлинското биенале на съвременната музика, Екатерина Дочева

In memoriam - Мико Петров