Брой 13, 2 април 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Войната в Косово
Новата идентичност на НАТО, Жерминал Чивиков
Наши ракеты - миролюбивые ракеты, Андрей Иванов

За спектакъла Три сестри на Стоян Камбарев
Територията, място на дара, Ивайло Дичев
Вирусът на масовия план, Владимир Трендафилов
Готие - един типичен романтик, Амелия Личева
Моделите на Менухин, разговор с проф. Димо Димов
Конференцията Кръгове на идентичност, Митко Новков

In memoriam - Ганка Найденова