Брой 12, 26 март 1999 г.

Изборът на Култура
Гротовски Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Юбилей на Вера Мутафчиева
MAGISTER DIXIT, Антонина Желязкова
Вечно младата Вера, Евгений Радушев

Wagner - нов български игрален филм, Антония Ковачева
Особен начин на живот в АТА и Ата-рай, Борис Костадинов
Международна трибуна на композитора, Юлиана Алексиева
Предизвестен провал II, Георги

Честито! - Атанас Киряков на 60 г.