Брой 9, 5 март 1999 г.

Изборът на Култура
Художническа Култура
Културен коктейл

Вгадени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Зрители, без които можем, Божидара Божинова (театър)
Цифрово сечение, borislavb@hotbot.com (дигиталното)

Неосмомартенски текст, Красимира Даскалова
Поколенчески ампутации в БНТ, Вера Джамбазова
Наградите Грами, Пламен Петров, Йордан Рупчев
Homo idiotes, Митко Новков