Брой 8, 26 февруари 1999 г.

Аниматорска Култура
Културен коктейл

Вгадени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Интерпретации, без които не можем, Аве Иванова (театър)

За Дечко Узунов:
Слово на Атанас Нейков
Разговор с Григор Григоров

Разговор с Иван Станев '99
Тео - Великолепният, Мария Груева
БНТ има нов шеф, Геновева Димитрова
Techno-визия, Митко Новков
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков