Брой 7, 19 февруари 1999 г.

Изборът на Култура
Реформна Култура
Културен коктейл

Мръсни думи, Константин Павлов

Вгадени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Спектакли, без които можем, Аве Иванова (театър)
Цифрово сечение, borislavb@hotbot.com (дигиталното)

Времето е в нас..., Румен Даскалов
Косово под сянката на ножицата, Андрей Иванов
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Фотографското огледало на Нан Голдин, Георги Папапкочев

In memoriam - Димитър Димитров
In memoriam - Петър Алипиев
In memoriam - Стоян Гъдев