Брой 6, 12 февруари 1999 г.

Изборът на Култура
Artexport Култура
Културен коктейл
Контекст

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Поднебесната, Мария Груева (китайски пътешествия)
Спектаклите, без които можем, Аве Иванова (театър)

Мръсни след Банята, Павел Попов
Разговор с кинорежисьора Емир Кустурица
Окаяната ни Народна библиотека, Александра Дипчикова
Съвременно австрийско кино, Ингеборг Братоева
Бърза помощ на Николай Волев, Митко Новков
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

In memoriam - проф. д.и.н. Христо Милошев Данов
In memoriam - Ролф Либерман