Брой 5, 5 февруари 1999 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Контекст

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Цифрово сечение, borislavb@hotbot.com (дигиталното)

Хилендар и България, Георги
Разговор с руския кинорежисьор Вадим Абдрашитов
Критикът като некритик , Аве Иванова
Царицата на българското кино - Невена Коканова
Анкета по националния дебат за културата, Петранка Евтимова
Компас за електронната джунгла, Владимир Джамбазов
Новата софистика, Енчо Мутафов
Българската мяра в литературата, Цветан Ракьовски
Алиенирани митове, Митко Новков
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

In memoriam - арх. Стефан Матеев
In memoriam - Марчо Костов