Юлия Кръстева Култура

Откъси от Julia Kristeva, L'avenir d'une rеvolte, Calmann-Levy, 1998.
Любовта към другия език
Еврофилия или еврофобия


Visions capitales
Разговор с Юлия Кръстева

Разговор с Филип Солерс и Мишел Уелбек