Константин Павлов
Отдавна...

Издателска къща Жанет - 45
Пловдив, 1998