Измисляне на история,
подреждане на народи

Двете изложби на седмицата: "Измисляне на народ. Съвременно изкуство на Балканите" в Националната галерия за чуждестранно изкуство и "Картини от колекцията на Българската народна банка" в Националната художествена галерия, най-неочаквано се засичат в художественото пространство. Първата осъзнато се опитва да подреди един виртуален образ - представата за "множествен народ", по думите на френския куратор Андре Руйе, надхвърлящ рамките на нациите. Втората неосъзнато преподрежда представата за българското изкуство от 30-те и особено от началото на 40-те години.
Чисто формално опитът на Андре Руйе не е сполучил, тъй като дори в неутралното пространство на галерията българските, румънските, гръцките и турските художници са отделени по държави. В случая неуместното кураторско решение се засича със собствената му идея "да гради народ". Извън видимите и невидими бариери, художниците образуват няколко артистични общности, които в различна степен трептят около образа на балканеца, независимо от националната му принадлежност. Едната демонстрира политическа ангажираност с миналото, другата - с настоящето, третата е завладяна от идеята за търсене на национална идентичност, а четвъртата се е посветила на измъкването от нея. Реалността отново подрежда своя пъзел, без да държи сметка за физическите граници и кураторските несполуки.
Колекцията на БНБ е истинско предизвикателство както за обикновените зрители, така и за съвременните колекционери и може би най-вече за историците на изкуството. Изключителен е фактът, че в някакъв период от съществуването на БНБ, там е имало Някой, който с професионализъм, вкус и чувство за отговорност е събирал този фонд. Освен няколкото популярни имена откриваме още десетки забравени автори, чиито работи по безспорен начин рисуват една нова и по-богата картина на изкуството от онези години. На фона на тези разсъждения още по-тъжно звучат няколкото работи, които трябва да представят 70-те и 80-те години. Те неизбежно ни припомнят непопълваните вече 10 години депа на галериите. И ако днес изложбата на БНБ ни изправя пред едно пренаписване на историята на изкуството, тези след нас ще трябва направо да я измислят."Измисляне на история" ще се нарича един проект, който ще се случи в границите на нашата държава и в не толкова далечно бъдеще.
На "Шипка" 6 една друга банка - Евробанк, демонстрира интерес към съвременното изкуство, подкрепяйки изложбата на Андрей Янев. За съжаление тя избира пътя на най-лесното съпротивление, като подава ръка на художник, играещ с "етикетите" на националното. Много по-симпатично изглежда едно друго покровителство - изложбите на Васил Крапчански в Софийската градска художествена галерия и на Иван Димитров-Жани в Крида-арт негласно са подкрепени от Николай Майсторов. И двете заслужават да бъдат видени. Първо, защото носят една особена декоративна свежест и примитивистка неподправеност. Второ, защото като естетика са много различни от кредото на Майсторов, а това прави интересът му към творчеството на двамата художници (и без друго уникален в навъсения климат на нашите артистични среди) още по-любопитен.

Мария ВасилеваИзкуство
на борда