Брой 39, 2 октомври 1998 ã.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Бъдеща Култура

Думи срещу думи, Милена Кирова (литература)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино),
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (Телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Престъпление и покаяние, Георги
За да живееш дълго, трябва да остарееш, Румяна Апостолова
Hierarchia, Свещеният порядък, Иван Билярски
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

Президентът върна медийния закон, Христо Буцев

In memoriam Димитър Манолов
In memoriam Стоян Камбарев