Брой 36, 11 септември 1998 г.

Изборът на Култура

Културен коктейл
Медийна Култура

Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Поднебесната, Мария Груева

Фестивалът Любовта е лудост, Геновева Димитрова
Похвално слово за катедралата Света София, Георги
Пейзажът в СГХГ, Илина Коралова
Прочит с почит, Антоанета Алипиева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

In memoriam - Акира Куросава
In memoriam - Проф. Борислав Пунчев
In memoriam - Цветан Велев