Брой 35, 4 септември 1998 г.

Изборът на Култура

Културен коктейл

От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Разговор с Антон Диков, Анжела Тошева
Интервю с репорта/режисьор Александър Невзоров
Отзиви за Чистилище на Невзоров
Проблематичната другост, Милена Кирова
За филма Приказен свят, Евгения Панчева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Разговор с Владислав Баяц
Извадки от бележника на Невена Стефанова
Разговор с Лоурънс Фърлингети
Дискусия за documenta с Катрин Давид
Спомен за Дора Валие, Татяна Вучева
Честито! - Иван Русев на 70

In memoriam - Иван Христов