Брой 34, 28 август 1998 г.


Изборът на Култура
Културен коктейл
Диригентска Култура

От пръв поглед
, Борислав Колев (кино)

Българи юнаци с Шенген калпаци, Митко Новков
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Интернет и билки за читалището, Любен Русков
Кинофестивалът в Локарно, Жанина Драгостинова
Разговор с Кен Лоуч
Моника Лювински и независим прокурор, интервю с Дейвид Хаас

In memoriam - Иван Татаров

Уточнение
В текста на Светлозар Игов
"Зейнал от взлом отвор", публикуван в брой 33 от 21 август,
е допусната неприятна грешка. Думата "фрагментарност"
в началото на предпоседния пасаж трябва да се чете като "фракталност".
Редакцията се извинява на автора и на своите читатели.