Фестивална Култура

Берлин: фрагмент жив театър
Виолета Дечева

Бон: столица на европейската драматургия
София Тоцева

Реклинхаузен: бъдеще без минало?
Мария Костакева

Торун '98
Барбара Олшевска