Споровете за Боянската Черква

Пресконференцията, Маргарита Гочева
Експертизата на министерството
Особеното мнение на доц. Тодорка Каменова
Експертизата на ИКОМОС
Действията на ИКОМОС, проф. д-р Тодор Кръстев

Със заповед от 6.3.1998 г. на министъра на културата е формирана експертна работна група в състав Любен Прашков, Веселина Инкова, Тодорка Каменова, Валентин Тодоров, Петър Попов, Илиана Панова, Светла Божкова, Иван Иванов, със задача да определи състоянието на стенописите след проведените консервационно-реставрационни работи за периода 1992-1998 г. Становището на комисията бе огласено на пресконференция в МК.
По същото време работна група на ИКОМОС също даде становище за състоянието на паметника.
Споровете около консервацията и реставрация на Боянската черква са стари и, както искаме да се надяваме, принципни. Предвид особеното значение на паметника не само за българската, но и за световната култура тук публикуваме откъси от двата документа и от особеното мнение на един от членовете на "министерската" комисия.
Струва ни се уместно да напомним на читателите, че главен художник-консерватор за периода 1978 - 1997 г. е Лозинка Койнова - Арнаудова.