История на българския театър
том 3
От 1904 г. до 1918 г.

Кристина Тошева

Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 1997
Цена - 4000 лева