Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Как се влиза в Класическата гимназия, Ирена и Владимир Градеви
В България: затвор за думи, Симона Мирчева
Варненско лято, Милена Божикова
Балетът Дон Кихот във Варна, Анелия Д. Янева
Обява на Летен театрален университет
Конкурси за театрални директори
Британска фотография в София

Опера на площада:
Цар Калоян
- многоликата опера, Евгени Павлов
Под божествения купол на небесния храм, Румяна Апостолова