Брой 29, 24 юли 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Фестивална Култура

Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Споровете за Боянската черква
Текст в каталога на Манифеста 2, Лъчезар Бояджиев
Книгата на Георги Каприев за Анселм, Митко Новков
Пари от ООН за читалища, разговор с Емилия Лисичкова