Брой 22, 5 юни 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова, (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев, (кино)
Поднебесната, Мария Груева

Българияавангард, Орлин Спасов
Човекът Найден, Невена Стефанова
Кан'98 - митът на всяка цена, Вера Петрова
Да прочетеш Шекспир, преди да го измислиш, Алесандър Шурбанов
Непознатата страна на Дюркем, Илия Илиев
За българския език - maytapsiz, Елка Мирчева
#1: В Интернет трябва да бъде и бързо, и красиво
разговор с Веселин Михайлов и Петър Цанков

Честито! - Гриша Островски на 80, Петър Петров