Брой 21, 29 май 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Театрална Култура

Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)

Емилия Дорянова - те(к)ст на модерното, Милена Кирова
Арихитектът трябва да има етичен кодекс, Арх. Теменужка Чалмова
Литературата - символичната родина, Георги Чобанов
Харта '98, Инициативен комитет за Общ план на София
Обсъждаме проектозакона за културата:
Дебат, концепция, закон, Иван Димов

Жан-Франсоа Лиотар - 1924 - април 1998, Антоанета Колева