Брой 19, 15 май 1998 г.


Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Музикална Култура

На един дъх, Йордан Рупчев (джаз)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Националната наградна система, Георги
Бележки на една уморена председателка, Невена Стефанова
Златин Златото, Христина Тодорова
Магичната огледалност на Веда Словена, Николай Чернокожев