По телефона:
Драги Сашо, ще ми се, в малката колонка до разговора ни, да пуснем малко история на Съюза.
Хр. Буцев

28 март. Бележка:
Драги Христо,
Давам ти моята интерпретация на историята на СБЖ, която навремето беше приета и от Секретариата. Дано ти е от полза.
На 24 декември 1944 учредяват Съюз на журналистите в България. Факт е, че те се обявяват за приемници и продължители на две журналистически организации, съществуващи дотогава - Дружество на столичните журналисти и Съюз на провинциалните журналисти. И искат летоброенето да започва от датата 24.XII.1944 г. Нямат нищо против да вземат сгради и друго имущество, но слагат черта на рождените дати на тези, за чиито правоприемници се обявяват. Този съюз (от 1944) прекъсва през 1950 г. и на негово място се появява Централен дом на журналистите (по съветски модел). През 1955 г., вече регистриран де юре, се появява нашето днешно име Съюз на българските журналисти (СБЖ).
Логично е да говорим за четири или даже пет рождени дати. Дружество на столичните журналисти от 1905 година просъществувало кратко. После идеята е подета отново и от юни 1907 то съществува. Негов председател е Йосиф Хербст. През май 1924 година се създава Съюз на провинциалните журналисти с председател Ст. Никифоров. На 17 юни 1936 г. (което може да е петата дата!) в Пловдив е прокламирано федерирането на българските журналисти. Очевидно са работили добре, щом с указ от 11 март 1941 и двете организации са признати за професионални организации. Чак след всичко това идва декември 1944 г. Приемници сме на организацията от 1907, на тази от 1924, на федерацията от 1936, на съюза от 1944, който е Съюз на журналистите в България, минаваме през този глупав Дом (1950-1955) и от 1955 г. функционираме под името СБЖ с пръв председател Владимир Топенчаров (1955-1956). После следват Славчо Васев (1956-1960), Георги Боков (1960-1976), Веселин Йосифов (1976-1986), Боян Трайков (1986-1989), Лалю Димитров (9 месеца от 1989), Стефан Продев (1990-1991), главен секретар Ал. Ангелов (1991-1994), Ал. Ангелов (1994-1998). Ако сме почтени, трябва да строим след 1989 г. и нашия конгрес през 1990, който отново демократично поема нещата (а това е шеста дата - януари - февруари 1990 г.). Другото са празни приказки...
Твой Сашо Ангелов

P.S
. А юридически, легитимно СБЖ има регистрация като СБЖ от 1955 г.!
Същият