Театрална Култура

Жените трябва да спасят света,
разговор с режисьора Стефан Москов

Пинтър и предубеждението,
Пламен Марков

Режисьорът по дефиниция е плагиат,
разговор с Ян Кот