Сезон
Зима'98
Тримесечно литературно списание
Издава Сезон
Цена 3000 лева

Изложба
Каприз
Център за изкуство Ата
9 - 31 март 1998 г.