Брой 11, 20 март 1998 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Домодерна Култура

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
На един дъх, Йордан Рупчев (джаз)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Закон, обърнат към миналото, Борис Данаилов

На един час от София:
Поправителният изпит Косово, Андрей Иванов
Косово поле - съчинената традиция, Волфганг Хьопкен

Грамми '97, Йордан Рупчев, Пламен Петров
Освалдомания, Геновева Димитрова, Елена Драгостинова

Честито! - Исак Паси на 70 години