Брой 8, 27 февруари 1998 г.

Брехт Култура
Културен коктейл
Изборът на "Култура"

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
На един дъх, Йордан Рупчев (джаз)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Добрият, Лошият и Мръсното копеле, Вера Джамбазова
В памет на актьора Георги Малинов, Владимир Гърков
Разговор с Даниела Кузманова за музиката в БНТ

Нашата опера утре:
Да вземем хубавото от европейския музикален театър,
разговор Светозар Донев, директор на Музикалния театър

Честито! - Катерин Катеринов на 60 години