Брой 7, 20 февруари 1998 г.

FLUXUS Култура
Културен коктейл
Изборът на "Култура"

Думи срещу думи, Милена Кирова (литература)
Поднебесната, Мария Груева
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Майтапите на Иржи Менцел, разговор с чешкия режисьор и актьор

Книга - спомените на Дмитрий Сергеевич Лихачов:
За Книга, Клементина Иванова
Хората на "Соловки", откъс от Книга

Нашата опера утре:
Успехът често е кървав,
разговор с Пламен Карталов, директор на Софийската опера

Клавирният конкурс Албер Русел, Анжела Тошева
Интернет: Авторът като цензор, Едуард Луси-Смит