Брой 4, 30 януари 1998 г.

Руско кино "Култура"
Културен коктейл

Изборът на "Култура"
Думи срещу думи
, Милена Кирова (литература)
Петър, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Новият български филм Испанска муха:
Муха без глава, Борислав Колев
Комедия-менте, Боряна Матеева

Годишнината на Яворов, разговор с Михаил Неделчев
Нова книга на Леон Даниел, Константин Илиев, Никола Вандов
Веселин Николов на 60, Екатерина Дочева, Йордан Рупчев
Книжарите Панайотови, Емил Ив. Димитров
ООН и българското читалище, Любен Русков

In memoriam - Иван Караджов